1h+h+s+p Keskusta

 • 39.5 m2
 • 1h+k+p+s
 • 650 €/kk

1h+tk Keskusta

 • 45 m2
 • 1h+tk
 • 590 € / kk

2h+kt+p Valkeisenkatu 11 B Niirala

 • 39 m2 m2
 • 2h+kt+p
 • 750 €/kk

1h+kk+s+p Aseveljenkatu 4 B Haapaniemi

 • 32.5 m2
 • 1h+kk+s+p
 • 570 €/kk

3h+kt+s+p Keskusta Kuopio

 • 74 m2
 • 3h+kt+s+p
 • 900 €/kk

Myllykatu 6 A Keskusta

 • 48.5 m2
 • 2h+kt+s+p
 • 830 €/kk

3h+k+p Puijonlaakso

 • 79.5 m2
 • 3h+k+p
 • 800 €/kk